Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)


Per 1 januari 2019 geldt de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorte Verlof (WIEG). In de ouder regelgeving krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof is uitgebreid naar vijf dagen bij een fulltime baan, betekende dat in plaats van twee dagen kraamverlof, de partner recht heeft op éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof dient binnen vier weken na de geboorte te worden opgenomen en mag verspreid worden over deze periode. Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van 4 naar 6 weken zonder behoud van loon, wel met recht op een UWV-uitkering.

Het aanvullend geboorteverlof treedt in werking per 1 juli 2020. Hierbij heeft de partner recht op vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur zonder loondoorbetaling vanuit de werkgever.  De werknemer heeft gedurende dit verlof recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Het verlof dient binnen zes maanden na de geboorte te worden opgenomen.

Een aanvraag voor (aanvullend) geboorteverlof mag een werkgever niet zomaar weigeren. Slechts bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan in overleg een spreiding van het verlof afgesproken worden. Het aanvullend geboorteverlof wordt uitgekeerd door het UWV, en zal door de werkgever aangevraagd dienen te worden bij het UWV. De voorwaarde voor de aanvraag van aanvullend geboorteverlof is dat de werknemer eerst zijn standaard geboorteverlof van eenmalig de wekelijkse arbeidsduur opgenomen heeft.