Wet Arbeidsmarkt in Balans


De WAB (wet Arbeidsmarkt in Balans) is vanaf 1 januari 2020 van kracht en kent geen overgangsregeling.

Doel WAB

De rechtspositie van werknemers met een vast contract is vaak beter dan die van flexibele werknemers. De Wetgever heeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de arbeidsmarkt willen veranderen. Maar de WWZ gaf niet het gewenste resultaat. Met de WAB krijgen oproepkrachten en payrollers meer zekerheid en wordt het voor de werkgever aantrekkelijker om een vast contract te geven.

Voordelen WAB voor werkgever

Met het invoeren van de cumulatiegrond bij ontslag, kunnen verschillende ontslaggronden samen een redelijke grondslag voor ontslag opleveren. Als er sprake is van deze cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Met ingang van 1 januari 2020 mag de werkgever, de werknemer weer drie tijdelijke contracten aanbieden in 36 maanden tijd. De WAB geen overgangsregeling. Mocht het tweede contract na 31 december 2019 aflopen dan kan het zijn dat de werkgever nog een derde contract mag aanbieden.

Voordelen WAB voor werknemer

Met ingang van 2020 zijn de nieuwe regels met betrekking tot de transitievergoeding van toepassing. Dit houdt onder andere in dat de werknemer recht heeft op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.

De payrollwerknemer hoort dezelfde rechte en arbeidsvoorwaarden te krijgen als de werknemer bij het bedrijf waar hij is gedetacheerd.

De oproepkracht moet minimaal vier dagen voor aanvang van het werk worden opgeroepen. Zegt de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van het werk af, dan heeft de oproepkracht recht op het loon voor de uren, waarvoor hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever de oproepkracht een aanbieding doen van het gemiddeld aantal gewerkte uren in deze periode.

Lage of hoge WW-premie

Bij werknemers met een vast contract is de werkgever de lage WW-premie verschuldigd. Op dit moment is die vast gesteld op 2,94%. Neemt de werkgever een werknemer aan op basis van een tijdelijk contract, een oproepcontract of een min-/max contract dan is hij de hoge WW-premie verschuldigd. De hoge WW-premie is 5% hoger dan de lager WW-premie. Er zijn nog wel uitzonderingen waarbij de lage WW-premie verschuldigd is in plaats van de hoge.

De WAB is een nieuwe Wet en dat zorgt ervoor dat niet op alle punten duidelijkheid is. Wij houden de ontwikkelingen bij en zijn u graag van dienst als u vragen heeft.