Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor AOW


Per ingang van 1 mei 2018, zijn uitkeringsgerechtigden die één jaar voor hun AOW zitten, vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Het betreft een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alle 65-jarigen, gezien de AOW-leeftijd in 2018 nog 66 jaar is, die een WW-, IOW-, WGA- of Ziektewetuitkering ontvangen.