Vrijstelling overdrachtsbelasting starters


Kopers van 18 tot 35 jaar worden onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Mits ze de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken en deze vrijstelling nog niet eerder benut is. Voorafgaand is een schriftelijk verklaring nodig om te bevestigen dat dit de intentie is. Vervolgens zal de Belastingdienst achteraf controleren of de verkrijger van de woning inderdaad de woning voor langere tijd als hoofdverblijf is gaan gebruiken. Er geldt een overgangsregeling voor kopers die voor 1 januari 2021 een woning hebben gekocht. Als zij aan alle voorwaarden voldoen, kunnen ze de vrijstelling toepassen bij een volgende aankoop.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting scheelt starters 2% van de aankoopprijs bij aankoop van een woning. Het verlaagde tarief van 2% geldt nog wel voor natuurlijke personen, die geen recht hebben op de vrijstelling, maar wel de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken. Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6 naar 8%. Dit tarief is van toepassing op alle niet-woningen en voor woningen die door de verkrijger niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf gebruikt worden. Bijvoorbeeld bedrijfspanden, vakantiewoningen etc.