Verlaging venootschapsbelasting in 2021 onzeker


Ondanks de eerdere toezegging staat de verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in 2021 niet langer vast. Zo bevestigde bronnen rond de coalitie.

Het kabinet besloot vorig jaar om de voorgenomen VPB-verlaging voor winsten boven de 200.000 euro uit te stellen, omdat de coalitie vond dat bedrijven de lonen onvoldoende verhoogden. Tijdens de begrotingsonderhandelingen werd vervolgens beslist om de verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting een jaar op te schuiven in ruil voor lastenverlichting voor burgers.

Hoewel de tariefsverlaging van 25% naar 21.7% al in de wetgeving is opgenomen, betekent dit niet dat de maatregel nu ook wordt doorgezet. In verband met de coronacrisis heeft de overheid al miljarden euro’s uitgetrokken om banen te redden en ondernemingen overeind te houden. Dat bedrijven dan alsnog op een belastingverlaging worden getrakteerd wordt niet    per se logisch geacht. Bovendien zou de verlaging al minder op gaan leveren dan de 2,4 miljard euro die daar oorspronkelijk voor ingeboekt was.