Van KOR naar OVOB


Op 1 januari 2020 wordt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vervangen door de facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting

KOR

De kleine ondernemersregeling wordt toegepast, indien een ondernemer een natuurlijke persoon is die in Nederland woont of is gevestigd en de door hem in een kalenderjaar verschuldigde omzetbelasting na aftrek van de voorbelasting niet hoger is dan € 1.883. De ondernemer met een verschuldigde belasting van maximaal € 1.344 krijgt een korting van 100%. De ondernemer die tussen de € 1.345 en € 1.883 aan belasting is verschuldigd heeft recht op een gedeeltelijke korting op het te betalen bedrag.

OVOB

De facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting is van toepassing tot een omzetgrens van € 20.000. Het betreft de omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer behaald met goederen en diensten die belastbaar zijn in Nederland. De ondernemer kan een natuurlijke persoon zijn, maar ook een rechtspersoon.
De ondernemer mag ervoor kiezen om deze regeling toe te passen. Indien de ondernemer kiest voor de OVOB dan geldt deze tot wederopzegging door de ondernemer, doch ten minste drie jaren na aanvang van de toepassing van de vrijstelling.
De ondernemer mag in deze periode geen omzetbelasting in rekening brengen aan zijn afnemers en ook geen omzetbelasting in aftrek nemen.
Bij overschrijding van de omzetdrempel gedurende een kalenderjaar is de vrijstelling niet meer van toepassing op de dienst of het goed waardoor die overschrijding plaatsvindt en op alle daaropvolgende diensten en goederenleveringen.
Drie jaar na de overschrijding van de omzetdrempel kan de ondernemer opnieuw kiezen voor toepassing van de vrijstelling.

Reden modernisering KOR

De huidige KOR heeft een drietal belangrijke nadelen.
Ten eerste zijn dat de administratieve lasten van de ondernemers en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.
Ten tweede heeft Nederland een beperkte beleidsvrijheid om de voorwaarden van de huidige KOR aan te passen.
Ten slotte schiet de huidige KOR zijn doel soms voorbij, omdat de regeling niet alleen wordt toegepast door ondernemers met een geringe omzet.

Advies

Voor u besluit om een verzoek van toepassing van de OVOB in te dienen, adviseren wij u om contact op te nemen met uw relatiebeheerder. Het kan namelijk zijn, dat onder andere de herzieningstermijn van investeringsgoederen nog een rol speelt.