“Uitstel voor dga’s bij uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)”


Directeuren-grootaandeelhouder met een pensioen in eigen beheer krijgen tot 1 april 2017 de tijd voor het uitfaseren van het PEB.

Dit betekent drie maanden extra de tijd om alle benodigde stappen te zetten voor dit uitfaseren. Dit blijkt uit de nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes heeft dit eind vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het PEB moet derhalve uiterlijk 31 maart 2017 premievrij zijn gemaakt en de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken tussen het eigenbeheerlichaam en de dga zijn vastgelegd, moet zijn aangepast. Deze handelingen maken een aandeelhoudersvergadering noodzakelijk waarin de betreffende besluiten van de dga en eventueel nog andere aandeelhouders worden vastgelegd.

Worden deze stappen niet tijdig gezet, dan heeft dit tot gevolg dat de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken ineens fiscaal belast worden ter hoogte van de waarde in het economische verkeer. De drie maanden extra tijd geldt ook voor het terughalen van het extern verzekerde deel van een PEB naar het eigenbeheerlichaam.
Het eigenbeheerlichaam kan tijdens de uitstelperode nog als een toegelaten verzekeraar optreden. Mogelijk kan de verdere opbouw van het PEB dan nog doorgaan. Volgens de Nota van wijziging kan de minister van Financiën namelijk aan de verdere opbouw en de afkoop daarvan nadere regels stellen.