Uitstel aanslagen box 3 leidt tot belastingrente


Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft ervoor gekozen om de definitieve aanslagen over 2021 waarin box 3 is verwerkt tot nader order niet op te leggen. Hierdoor  kan de belastingplichtige straks echter wel belastingrente (van 4%) verschuldigd zijn over een, op tijd ingediende aangifte, omdat de aanslag over 2021 pas na 1 juli uitgereikt zal worden en er zeker een afwijking zal volgen

Als gevolg van het vernietigende arrest over de box 3-heffing van de Hoge Raad legt de Belastingdienst tot nader order geen definitieve aanslagen over 2021 op waarin box 3-heffing is aangegeven. Deze keuze kan er echter toe leiden dat belastingplichtigen die voor 1 mei 2022 hun aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2021 indienen, dus op tijd, toch te maken krijgen met belastingrente. Deze rente komt om de hoek kijken als de aanslag na 1 juli 2022 wordt opgelegd en de Belastingdienst afwijkt van de aangifte. En dat er afgeweken gaat worden is wel duidelijk in dit geval. Het aangiftesysteem werkt immers nog met een forfaitair rendement in plaats van het werkelijk rendement.

Zes maanden na afloop belastingjaar

De teller voor het vaststellen van de belastingrente voor de IB begint pas te lopen zes maanden na afloop van het belastingjaar. De rentetermijn voor de aangifte 2021 start dus per 1 juli 2022. Deze termijn eindigt zes weken na de datum op de aanslag. De fiscus brengt geen belastingrente in rekening als hij vóór 1 juli een aanslag oplegt. Bij een latere aangifte of een afwijking van de aangifte kan de fiscus wel belastingrente in rekening brengen. Duurt het opleggen van de aanslag langer dan drie maanden, dan is de rentetermijn beperkt tot 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

Een oplossing is nodig
Vanuit het kabinet zal er nagedacht moeten worden over een oplossing voor de gevolgen van deze beslissing van het kabinet. Een idee zou zijn om een voorlopige aanslag voor de IB 2021 voor 1 juli 2022 op te leggen met daarbij renteloze uitstel van betaling. Er zal in ieder geval een tijdelijke oplossing moeten komen.