Tot 1000 km is een auto nieuw


Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Echter is de verschuldigde bpm lager voor een gebruikte auto, doordat er rekening wordt gehouden met afschrijving van de auto door het gebruik. Op het moment dat de auto geregistreerd wordt in Nederland, wordt er beoordeeld of de auto nieuw of gebruikt is. Het kan voorkomen, dat iemand in het buitenland een nieuwe auto heeft gekocht en daarmee naar Nederland is gereden, om de auto als gebruikte auto op Nederlands kenteken te laten zetten. Volgens vaste rechtspraak wordt onder een nieuwe personenauto verstaan; een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks is gebruikt.

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2018 is een auto met circa 3.000 kilometers op de teller geen nieuwe auto. Hof Amsterdam heeft de grens gesteld, naar maatschappelijke opvattingen, dat er geen sprake meer is van een nieuwe auto op 1.000 in het buitenland gereden kilometers. Het hof is van menig dat bij deze kilometerstand de modale autokoper een auto niet meer als nieuw zal aanvaarden. Een auto met een lagere kilometerstand dient in beginsel als nieuw te worden aangemerkt. Tenzij andere gebruikssporen dan de kilometerstand ertoe leiden dat de auto als ‘gebruikt’ moet worden aangemerkt. De gebruikssporen moeten zodanig zijn dat de modale autokoper niet (meer) bereid is om de auto als nieuw te aanvaarden.

Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure over een naheffingsaanslag bpm die was opgelegd na de invoer van een auto met een kilometerstand ten tijde van de registratie van 841. Dat onvoldoende is om de auto als ‘gebruikt’ aan te merken.