Startersvrijstelling overdrachtsbelasting 2023


Over het algemeen betaal je bij aankoop van een woning 2% overdrachtbelasting. Sinds 2021 is het echter mogelijk, als huizenkoper van 18 t/m 34 jaar, om een startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting aan te vragen. Hieronder meer informatie over de voorwaarden en veranderingen per 2023.

  • Waarom een startersvrijstelling?

De aanleiding van de vrijstelling is het feit dat bij de aankoop van een woning enkel de woningwaarde gefinancierd kan worden. Alle bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting en de notariskosten moeten worden betaald van het eigen vermogen van de koper. Om starters hierbij tegemoet te komen en te helpen bij het kopen van een woning is deze vrijstelling in het leven geroepen.

  • Wat zijn de actuele voorwaarden van een startersvrijstelling?

Om gebruik te maken van de vrijstelling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

– De vrijstelling mag maar één keer in je leven gebruikt worden;

– Het geldt uitsluitend op de aankoop van een bestaande woning;

– De woning moet bestemd zijn voor eigen gebruik;

– Per 1 april 2021 is de maximale waarde van de woning € 400.000.

  • Wat zijn de nieuwe voorwaarden per 2023?

Jaarlijks wordt bij aanvang van het kalenderjaar bekeken of de maximale woningwaarde aangepast moet worden naar aanleiding van de ontwikkeling van de landelijk gemiddelde WOZ-waarde. Deze verhoging wordt één jaar van te voren bekend gemaakt en zal per 1 januari 2023 worden verhoogd naar € 440.000.

  • Hoe maak ik gebruik van de startersvrijstelling? 

Indien je gebruik wilt maken van startersvrijstelling zal de notaris je vragen een verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling in te vullen. In deze verklaring geef je aan niet eerder gebruik gemaakt te hebben van de vrijstelling en de woning zelf voor langere tijd te bewonen.

  • Hoe vraag ik de startersvrijstelling aan samen met mijn partner?

Ben je van plan om samen met je partner een woning te kopen? Dan moet je allebei de verklaring invullen. Wanneer je partner al eerder gebruik gemaakt heeft van de vrijstelling kan deze de verklaring dus niet invullen en zal er enkel op de helft van de woningwaarde startersvrijstelling mogelijk zijn. Over de andere helft van de waarde is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt ook als één van beide kopers ouder is dan 34 jaar.

 

Let op: Er is een misbruikbepaling van toepassing

Voor de maximale woningwaarde is er een misbruikbepaling meegenomen in de vrijstelling. Deze zorgt ervoor dat aankopen niet gesplitst worden gekocht om zo gebruik te kunnen maken van de vrijstelling.

Als er een splitsing wordt gedaan, wordt de woning gesplitst in “vruchtgebruik” en “blote eigendom”. Het vruchtgebruik is het recht om de woning te gebruiken. Het blote eigendom staat voor het eigendom zonder gebruik te maken van de woning.

Voorbeeld splitsing vruchtgebruik en blote eigendom; Wanneer een woning € 700.000 waard is, waarvan het vruchtgebruik € 300.000 is en het blote eigendom € 400.000. Dan kun je enkel het vruchtgebruik kopen met startersvrijstelling. Als je binnen 12 maanden het blote eigendom alsnog verkrijgt, dan ben je over de gehele woningwaarde van € 700.000 2% aan overdrachtsbelasting verschuldigd.