Prinsjesdag 2018


Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan 2019 gepresenteerd. Het Belastingplan 2019 bestaat uit zeven wetvoorstellen. Het gaat om plannen om de lasten op arbeid te verlagen, belastingontwijking en belastingontduiking tegen te gaan, en plannen die goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Daarnaast zet het kabinet in op een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Deze prioriteiten vormen het fundament van het fiscale kabinetsbeleid en vinden hun uitwerking in het pakket Belastingplan 2019.

Wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019

De voorstellen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden voordat ze in werking treden. Wijzigingen kunnen daarom nog worden aangebracht in de voorstellen. De wetsvoorstellen, naast het eigenlijke Belastingplan en het wetsvoorstel OFM 2019 zijn:

  • het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020;
  • het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019;
  • het wetsvoorstel Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel;
  • het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling; en
  • het wetsvoorstel Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2019 zijn maatregelen opgenomen die vanaf 1 januari 2019 budgettair effect hebben. Het wetsvoorstel OFM 2019 bevat maatregelen die geen budgettaire gevolgen hebben. Veel van de daarin opgenomen maatregelen zijn een reactie op jurisprudentie, gericht op de bestrijding van misbruik of een gevolg van Europese regelgeving.