Per 1 januari 2023 Jubelton fors lager


Iemand tussen de 18 en 40 jaar kan een “jubelton”, een belastingvrije schenking van €106.671, ontvangen voor zijn/haar eigen woning (2022). Deze regeling wordt echter per 1 januari 2023 flink beperkt.

Pas per 2024 afgeschaft:

De belastingvrije schenking voor de eigen woning moet gebruikt worden voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de eigen woning of om de eigenwoningschuld mee af te lossen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat deze jubelton gaat verdwijnen.  De belastingdienst is niet in staat im de systemen snel aan te passen en daarom zou het afschaffen van de jubelton pas per 1 januari 2024 kunnen plaatsvinden.

Per 2023 verlaagd:

Het kabinet heeft, op verzoek van de Tweede Kamer, gekeken of het mogelijk was deze schenkingsvrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Hierbij werd geconcludeerd dat een afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel. Naast de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken dat het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dan dit bedrag aan hun kind schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Beide kan niet.