“Pensioen in eigen beheer”


Er is een wetsvoorstel in behandeling dat per 1 januari 2017 een einde maakt aan de mogelijkheid om in de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen. De dga met een pensioen in eigen beheer heeft drie mogelijkheden:
1. afkoop;
2. omzetting in een oudedagsverplichting;
3. pensioenvoorziening bevriezen.

Afkoop
Het wordt mogelijk om met ingang van 2017 het opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Die mogelijkheid geldt gedurende drie jaar. De afkoop gaat als volgt. De pensioenaanspraak op de balans van de bv wordt belastingvrij verlaagd tot de fiscale waarde. Daarna wordt loonbelasting berekend over een deel van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. In 2017 geldt een korting van 34,5%, in 2018 van 25% en in 2019 van 19,5%. Bij de afkoop hoeft geen revisierente betaald te worden.
Let op! De korting wordt verleend over de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015.

Omzetting
De dga die zijn pensioen niet wil afkopen kan de pensioenaanspraak omzetten in een oudedagsverplichting. De pensioenvoorziening wordt dan eerst belastingvrij verlaagd tot de fiscale waarde. Omzetting kan tot uiterlijk 31 december 2019. De oudedagsverplichting neemt jaarlijks toe met een wettelijk voorgeschreven rentepercentage. De dga kan de oudedagsverplichting op elk gewenst moment om laten zetten in een lijfrente. Doet de dga dat niet, dan wordt het opgebouwde bedrag vanaf de AOW-leeftijd in 20 jaar uitgekeerd aan de dga. Een oudedagsverplichting kan tot en met 2019 alsnog worden afgekocht. De kortingsregeling geldt ook in die gevallen.

Pensioenvoorziening bevriezen
De dga die zijn pensioenvoorziening niet wil afkopen en ook niet wil omzetten in een oudedagsverplichting, kan de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde aanspraken bevriezen. De huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting blijft daarop van toepassing. Verdere opbouw is niet mogelijk. Indexering van de opgebouwde aanspraken is wel mogelijk, uiteraard alleen indien indexering in de pensioenregeling is toegezegd. Van belang is dat verschillen tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenvoorziening blijven bestaan, met alle nadelen daarvan zoals het mogelijk niet kunnen uitkeren van dividend.

Ingegaan pensioen
Het gefaciliteerd afkopen van pensioen in eigen beheer is ook mogelijk als het pensioen al is ingegaan. De korting bij afkoop wordt dan berekend over de fiscale waarde op het moment van afstempelen en niet over de hogere fiscale waarde ultimo 2015.

Tip! Laat u, voordat u actie onderneemt met betrekking tot het pensioen in eigen beheer, goed en tijdig adviseren.