Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast


Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Indien de eigen woning tijdelijk aan derden te beschikking wordt gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen worden geteld. De vraag in een procedure voor de rechtbank was of dat ook voor de opbrengst van het verhuur van een tuinhuis geldt. Een tuinhuis is een zogenaamde aanhorigheid van de eigen woning en maakt daarmee deel uit van de eigen woning. De vraag is dus of ook bij het verhuur van een deel van de eigen woning ,70% van de opbrengst bij het inkomen moet worden geteld. Volgens de rechtbank gaat de tekst van de wet uit van tijdelijke verhuur van de gehele woning. Dat volgt ook uit de parlementaire toelichting bij het betreffende wetsartikel. Tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning is bij de parlementaire behandeling niet aan de orde geweest.