Nota van wijziging belastingplan 2018


1. Aanpassing van de vermogensrendementsheffing box 3. Ingang per 2018
Het forfaitaire rendement op sparen wordt gebaseerd op actuelere cijfers. Daardoor komt het forfaitaire rendement in de eerste vermogensschijf 0,63% lager uitkomt op 2,5%.
Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar €30.000.
Het gezamenlijke heffingsvrije vermogen voor fiscale partners wordt € 60.000. Dit heeft tot gevolg dat meer mensen recht krijgen op toeslagen.

2. Geleidelijke afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting. Ingang per 2019
Heffingskorting worden niet uitbetaald, maar verrekend met de te betalen inkomstenbelasting. Een uitzondering op deze hoofdregel geldt voor de algemene heffingskorting (AHK), de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze kortingen worden uitbetaald mits de fiscale partner voldoende inkomen heeft. De uitbetaling van de algemene heffingskorting wordt sinds een aantal jaren afgebouwd en nu is voorgesteld per ingang van 1 januari 2019 de uitbetaalbaarheid van de arbeidskorting en de IACK te beperken. Hierdoor worden de inkomensverschillen tussen eenverdieners en tweeverdiener kleiner.

3. Verhoging van de ouderenkorting en introductie geleidelijke afbouw met 15%. Ingang per 2019.
De ouderenkorting bedraagt €1418 als de belastingplichtige een verzamelinkomen heeft onder €36.346. Indien hoger bedraagt de ouderenkorting €72. Nu is voorgesteld om het per 1 januari 2019 met €160 te verhogen en de ouderenkorting geleidelijk inkomensafhankelijk af te bouwen. Nu geldt nog dat bij het overschrijden van een zeker inkomensbedrag de hoge ouderenkorting vervalt en de (veel lagere) lage ouderenkorting van toepassing. De voorgestelde afbouwregeling zorgt voor een meer geleidelijke overgang. De afbouw start bij het bedrag van het verzamelinkomen waar nu het hoge bedrag van de ouderenkorting overgaat in het lage bedrag. De afbouw bedraagt 15% van het verzamelinkomen voor zover dat hoger is dan het verzamelinkomen waarbij het afbouwtraject start.

4. Terugdraaien verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Ingang per 2018.
Op grond van het belastingplan 2017 zou per 1 januari 2018 de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting worden verlengd naar €250.000. Dit wordt in deze nota van wijziging echter teruggedraaid. Tevens gaan de vervolgstappen in de verlenging van de tariefschijf niet door.