Nieuwsbrief VAR


VAR en modelovereenkomst

Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de modelovereenkomsten ingaat, is er een overgangsregeling.

Geldigheid VAR
De VAR voor 2014 of 2015 blijft ook in 2016 geldig, in ieder geval tot het moment dat de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de modelovereenkomsten ingaat. De streefdatum hiervoor is 1 april 2016. Blijft u het hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden? Dan is uw VAR 2014 of VAR 2015 in ieder geval tot 1 april 2016 geldig. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.

Modelovereenkomst
In de nieuwe wet- en regelgeving zijn opdrachtgever en opdrachtnemer straks samen verantwoordelijk voor het beoordelen van de arbeidsrelatie. In een overeenkomst worden diverse afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd, waaronder een omschrijving van de werkzaamheden, de vergoeding en de betaling van het overeengekomen werk, de mate van zelfstandigheid waarmee opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert, de aansprakelijkheid en andere zaken.
De overeenkomst kan worden voorgelegd aan de Belastingdienst, waarna zij inhoudelijk beoordeelt of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking waarbij loonheffing is verschuldigd.
De Belastingdienst publiceert per branche en beroepsgroep een voorbeeld van deze overeenkomsten op haar website. De komende tijd zal de Belastingdienst deze lijst aanvullen met nieuwe voorbeeldovereenkomsten.  Voor een overzicht van de reeds gepubliceerde overeenkomsten, verwijzen wij u graag door naar de volgende link: Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten.

Wij, Adel Administration Services, begeleiden u graag met deze nieuwe wet- en regelgeving zodat het werken met modelovereenkomsten voor u zo soepel mogelijk zal verlopen.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen:

Adel Administration Services
Hoofdstraat 40
5528 AJ Hoogeloon
Tel.: 0497-682964
Fax: 0497-682967
info@adeladministrationservices.nl