Nieuwsbrief ANBI


Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u vrijblijvend informatie verstrekken over enkele belangrijke zaken bij ANBI’s.

Bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn diverse aspecten van belang. Middels dit schrijven brengen we u een tweetal belangrijke onderdelen hiervan onder de aandacht: de  nieuwe voorwaarden (vanaf 1 januari 2014) en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorwaarden
Met ingang van 1 januari 2014 gelden nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Deze voorwaarden bestaan uit de publicatie van gegevens op de internetsite en bestaan uit: naam, RSIN, adres, doelstelling, beleidsplan, namen en functie van de bestuurders, beloningsbeleid, activiteitenverslag en een financiële verantwoording. De financiële verantwoording bestaat uit de balans, staat van baten en lasten en een toelichting op beide onderdelen en dient binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (meestal gelijk met het kalenderjaar) gepubliceerd te worden op de eigen internetsite.

Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan betekenen dat de ANBI-status wordt ingetrokken, mogelijk zelfs met terugwerkende kracht.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Een ander belangrijk aspect is de bestuurdersaansprakelijkheid. In beginsel is de ANBI in haar gedaante als rechtspersoon aansprakelijk. Toch kan het gebeuren dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Deze persoonlijke aansprakelijkheid kan in werking treden wanneer het bestuur haar taken onbehoorlijk vervuld. Onbehoorlijk bestuur treedt onder andere op bij het niet correct bijhouden van de boekhouding, het nemen van onverantwoorde financiële risico’s, het handelen in strijd met de doelstelling van de ANBI en verregaande verstrengeling van belangen van de bestuurder met privézaken. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan uitkomst bieden voor bestuurders om persoonlijke aansprakelijkheidsstelling tegen te gaan.

Samenvatting
Met de intreding van de voorwaarden per 1 januari 2014, zijn de eisen voor een ANBI aangescherpt. Daarnaast is de mogelijke persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van het bestuur van een ANBI een belangrijk aandachtspunt. Deze zaken gelden voor alle Algemeen Nut Beogende Instellingen en zijn derhalve naar alle waarschijnlijkheid ook bij u van toepassing.

Wilt u meer weten over de diverse aspecten bij een ANBI?

Wij, Adel Administration Services (allround administratiekantoor gevestigd te Hoogeloon), bieden u ondersteuning op bovenstaande- en andere zaken zodat uw aandacht gericht kan blijven op de realisatie van de doelstelling van uw ANBI.

Onze contactgegevens zijn:

Elly Waterschoot-Gooskens & Frank Waterschoot
Adel Administration Services
Hoofdstraat 40, 5528 AJ Hoogeloon
Tel nr  0497-682964
Fax nr 0497-682967
E-mail info@adeladministrationservices.nl
KvK 17133668

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Lid van de Nederlandse Vereniging van Salarisadministrateurs