Nieuwe corona update


  • Versoepeling maatregelen per 1 juli

De overheid versoepelt per 1 juli a.s. stapsgewijs de coronamaatregelen; je krijgt als ondernemer daardoor meer lucht. Onder voorwaarden geldt er geen maximum meer op het aantal personen bij samenkomsten. Zo mogen sportschoolhouders en casino’s eerder open dan gedacht. Ook mag je met personen van verschillende huishoudens samen in de auto zitten.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/versoepeling-maatregelen-per-1-juli-25-6-2020/

  • Update Cultuursector

Vanaf 1 juli kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers. Wel moeten de basisregels zoals 1,5 meter in acht genomen worden. Daarnaast vindt vooraf een gezondheidscheck plaats, is vooraf reserveren noodzakelijk en heeft iedereen een vaste zitplaats in de zaal.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-cultuursector-24-6-2020/

  • Provinciale steunmaatregelen corona

Naast nationale maatregelen en de maatregelen die de gemeentes uitvoeren, zijn er ook steunmaatregelen van de provincies.

Als je via Google zoekt op de woorden ‘provincie steun corona’ dan komen de websites van de provincies naar voren, met de vermelding van de verschillende steunmaatregelen.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/provinciale-steunmaatregelen-corona-24-6-2020/

  • Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

25 juni a.s. zal het kabinet de nieuwe NOW-regeling publiceren, de NOW 2.0, met de voorwaarden voor het tweede noodpakket (juni t/m september). Het tweede noodpakket kent enkele wijzigingen t.o.v. het eerste noodpakket. De wijzigingen zijn o.a.:

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-23-6-2020/

  • Verlenging Noodpakket voor Caribisch Nederland

Het noodpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, is met vier maanden verlengd tot 12 oktober 2020. Inwoners en bedrijven van deze eilanden zijn onderdeel van Nederland en kunnen daarom van vergelijkbare maatregelen, zoals ook in Europees Nederland getroffen, gebruik maken.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/verlenging-noodpakket-voor-caribisch-nederland-23-6-2020/

  • Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) 

De hoogte van de Tozo-uitkering is afhankelijk van bijvoorbeeld je leeftijd en je gezinssituatie. De Rijksoverheid heeft de meest gestelde vragen hierover op een rij gezet. Hoe hoog is het normbedrag voor jou als jongere tussen de 18 en 21 jaar?

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-22-6-2020/

  • Update Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) 

Ben je een flexwerker en ben je door de coronacrisis je inkomsten (grotendeels) kwijtgeraakt en kun je bovendien geen uitkering krijgen, dan kun je vanaf vandaag (22 juni) een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming TOFA.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tijdelijke-overbruggingsregeling-voor-flexibele-arbeidskrachten-tofa-22-6-2020/