Nieuwe Corona regelingen


  • Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Het loket NOW2.0 is sinds 6 juli jl. geopend. De subsidie kan worden aangevraagd bij het UWV over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Als werkgever kun je met NOW maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen als je verwacht tenminste 20% omzet te verliezen, als je aan de voorwaarden voldoet. De belangrijkste (extra) wijzigingen van de NOW2.0 ten opzichte van de NOW1.0 zijn:

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-9-7-2020/

  • Update Uitbreidingsregeling eHealth Thuis (SET COVID)

Ben je een aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ of een aanbieder van ondersteuning in het kader van de WMO en wil je extra investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie. Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-uitbreidingsregeling-ehealth-thuis-set-covid-4-7-2020/

  • Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Als werkgever ben je verplicht om je werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, als je gebruik maakt van de NOW-regeling. Werknemers kunnen daarvoor gebruik maken van bestaande regelingen, zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun O&O-fonds (opleidings- en ontwikkelingsfonds) biedt. In aanvulling daarop heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door, waarmee mensen kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-3-7-2020/