Lenen bij de eigen B.V.


Met de “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” wordt getracht om het langdurige uitstel van belastingheffing, door middel van geldopnamen in rekening-courant en leningen van de eigen B.V. bestemd voor privé-uitgaven, aan te pakken.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is van toepassing op de aandeelhouder die een aanmerkelijk belang heeft in de vennootschap en die samen met zijn partner en de met hem verbonden personen in de rechte lijn schulden heeft aan de vennootschap. Het maximum van de schulden is € 500.000. Het meerdere wordt in aanmerking genomen als fictief voordeel. Het in aanmerking genomen fictieve voordeel verhoogt het maximumbedrag van € 500.000. Voor alsnog treedt deze maatregel in 2022 in werking.

Uitzondering

De eigenwoningschulden zijn uitgezonderd. De eigenwoningschuld moet echter wel een box 1 schuld zijn. Mocht er in enig jaar niet aan de aflossingseis worden voldaan dat verschuift de eigenwoningschuld naar box 3. Op het moment van verschuiven, kan er sprake zijn van een fictief regulier dividend. Dit is het geval indien het totaal van de schulden aan de vennootschap, inclusief de eigenwoningschuld in box 3, meer bedraagt dan € 500.000. Voor de eigenwoningschuld die na 31 december 2021 wordt aangegaan moet hypothecaire zekerheid worden verschaft.

Peildatum

Aan het einde van het jaar, op 31 december, wordt beoordeeld of sprake is van een bovenmatige lening. De eerste peildatum is 31 december 2022, als de maatregel in 2022 in werking treedt.

Verbonden personen

De verbonden personen in rechte lijn van de aanmerkelijk belanghouder en zijn partner zijn, de grootouders, de ouders, de kinderen en kleinkinderen die zelf geen aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap.

Indien een verbonden persoon voor meer dan € 500.000 leent bij de vennootschap dan is voor het meerdere sprake van een fictief regulier dividend aan de aanmerkelijk belanghouder. Zijn er meerdere aanmerkelijk belanghouders waarmee de schuldenaar is verbonden, dan wordt de dividenduitkering voor gelijke delen toegerekend aan de betreffende aanmerkelijk belang houders.

Advies

Het is niet zeker of de regeling wordt ingevoerd conform het wetsvoorstel. Ons advies is om contact op te nemen met uw relatiebeheerder om te bezien wat voor uw situatie de beste strategie is.