Laatste nieuws Coronaregelingen


  • Update Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

De voorwaarden van de TOFA zijn bekend. Als flexwerker kun je naar verwachting vanaf 22 juni a.s. bij UWV een aanvraag indienen voor de TOFA, als je als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebt geleden. De voorwaarden van de regeling zijn vandaag gepubliceerd.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tijdelijke-overbruggingsregeling-voor-flexibele-arbeidskrachten-tofa-11-6-2020/

  • Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Verlenging bijzonder uitstel. Als je in maart jl. uitstel van betaling hebt aangevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. Het uitstel is namelijk automatisch verleend voor maximaal 3 maanden. Heb je langer uitstel nodig, dan kun je een verzoek indienen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-10-6-2020-2/

  • Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Verzuimboete btw-aangifte. De kans is groot dat je inmiddels de naheffingsaanslag voor de btw-aangifte hebt ontvangen met een verzuimboete. Heb je nog geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, maar wil je dit wel doen, dan kun je direct na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor maximaal 3 maanden.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-10-6-2020/

  • Ontwikkelingen arbeidsmarkt en beroep Noodpakket

De situatie op de arbeidsmarkt is in april jl. sterk verslechterd t.o.v. maart jl. Het aantal werkenden is met 160.000 gedaald. Dat is de sterkste daling sinds het CBS deze cijfers meet (sinds begin 2003). Er zijn nu ca. 8,8 miljoen werkenden en 314.000 werkelozen (stijging 41.000 personen t.o.v. maart jl.).

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/ontwikkelingen-arbeidsmarkt-en-beroep-noodpakket-6-6-2020/

  • Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Vanaf de start zijn er naar schatting 374.000 Tozo-aanvragen (levensonderhoud en bedrijfskapitaal) ingediend. Het merendeel van de aanvragen is voor ondersteuning levensonderhoud (schatting is meer dan 90%). Bij Tozo 2.0 (vanaf 1 juni jl.) is de partnertoets geïntroduceerd.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-6-6-2020/

  • Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Vanaf de start van de NOW-regeling op 6 april jl. zijn er 144.000 aanvragen ingediend, waarvan er inmiddels 123.000 zijn goedgekeurd. Hiermee gaat het om 2,1 miljoen werkenden. Er zijn ca. 8.500 aanvragen afgewezen, voornamelijk omdat de loonsom in januari en in november 0 euro bedroeg of omdat er geen loonsom in januari en november is.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-6-6-2020/