Laatste aangifte omzetbelasting van het jaar


Laatste aangifte omzetbelasting van het jaar

Januari is de maand waarin de regelmaat terugkeert en sommigen van ons voornemens zijn om het anders aan te pakken. Het is ook de maand waarin de ondernemers met een aangifteplicht voor de omzetbelasting de laatste aangifte van het vorige jaar moeten indienen. Het maakt daarbij niet uit of u maandelijks, per kwartaal of per jaar aangifte omzetbelasting moet doen.

Om de omzetbelasting éénmaal per jaar in te dienen heeft u in het verleden een verzoek ingediend bij de Belastingdienst.

Met de invoering van de facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) verdwijnt de jaaraangifte voor de rechtspersonen. Vanaf 2020 kan enkel de natuurlijke persoon hier nog gebruik van maken.

De laatste, of enige, aangifte omzetbelasting van het jaar is een belangrijke aangifte. In deze aangifte zitten niet alleen de normale zaken, maar geeft u ook het privé gebruik goederen en diensten van de onderneming aan. Daarnaast bekijkt u of u de kleine ondernemersregeling (KOR) op jaarbasis juist heeft toegepast.

Privé gebruik

Als u de auto voor de Omzetbelasting zakelijk heeft geëtiketteerd, dan geeft u in de laatste aangifte van het jaar een correctie van de omzetbelasting aan voor het privé gebruik van de auto.

Heeft u een sluitende km-registratie, waaruit blijkt dat u minder dan 500 km privé hebt gereden, dan is er geen btw correctie.

Het privé gebruik wordt bepaald aan de hand van het werkelijke gebruik. Houdt u geen sluitende km-registratie bij dan is het forfait van toepassing. Het forfait is 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM.

De correctie van de btw voor privé gebruik is van toepassing op alle goederen en diensten van de onderneming die u ook privé gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de telefoon en fiets.

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

2019 is het laatste jaar waarin de KOR van toepassing kan zijn. Vanaf 2020 wordt de KOR vervangen door de OVOB. Gedurende het jaar mag u de KOR als voorlopige vermindering per tijdvak toepassen. In deze laatste aangifte van het jaar, verrekend u de voorlopige toegepaste verminderingen met de over het hele jaar van toepassing zijnde vermindering. Het kan dus zijn dat u in deze aangifte een negatief bedrag aangeeft bij rubriek 5E “Kleine ondernemersregeling”. Bij het bepalen van de omvang van de KOR moet u ook rekening houden met de verleggingsregeling.

Zowel met betrekking tot de btw correctie van het privé gebruik als de toepassing van de kleine ondernemersregeling adviseren wij u om contact op nemen met uw relatiebeheerder.