Kosten voor gezinshuizen. Welke zijn aftrekbaar voor de belasting?


Veel kinderen kunnen gelukkig thuis wonen bij hun ouders. Soms is dat niet mogelijk en moeten ze elders wonen. Een gezinshuis is dan een mooie oplossing. Dit is een kleinschalige woonvorm voor jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en ook niet in een pleeggezin kunnen wonen. Het is erg prettig dat deze kinderen zo toch een thuissituatie geboden wordt. Het houden van een gezinshuis heeft zo zijn eigen vraagstukken. Er komt een zorgvergoeding binnen die als omzet wordt gezien. Welke kosten voor gezinshuizen zijn aftrekbaar en welke niet? Immers:  de kosten van leven en het houden van een gezinshuis lopen door elkaar heen. Hieronder belicht ik een aantal items.

Dagelijkse kosten voor gezinshuizen

Net als in reguliere huishouding worden er boodschappen gedaan. Omdat een deel van de zorgvergoeding ziet op het levensonderhoud van de kinderen zijn de kosten van de boodschappen aftrekbaar. De basis is dat dit gebeurt over de koppentelling van het gezin (privé versus gezinshuis, gedefinieerd in een breuk) en dat er een pro rato toerekening komt naar het gezinshuis. Van de reguliere verdeling kan onder andere worden afgeweken wanneer sprake is van bovengemiddelde therapeutische begeleiding tijdens maaltijden. Of wanneer sprake is van diëten, allergieën en dergelijke. In die gevallen kan een groter deel aan het gezinshuis worden toegerekend. Verder kan uw lokale supermarkt wellicht een factuur sturen, in plaats van  losse bonnetjes. Dat scheelt weer administratie.

Diverse andere kosten kunnen rechtstreeks als specifieke kosten aan een van de gezinshuiskinderen toegerekend worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zakgeld, kleding, sport en vermaak. Deze kosten kunt u volledig van de inkomsten aftrekken. Maar te vaak worden kosten vergeten. Denk ook aan geld voor een verjaardagsgeschenk dat het gezinshuiskind aan derden geeft of het abonnement op de Donald Duck.

Vervoerskosten voor gezinshuizen

Ook worden kosten gemaakt voor vervoer. De reguliere regels gelden uiteraard en de auto kan of privé of zakelijk worden gehouden. Wanneer de auto privé wordt gehouden, dan kan 0,19 cent per kilometer worden gedeclareerd, mits aantoonbaar. Het verschil is dat meer kilometers zakelijk zijn, bijvoorbeeld ook het vervoer naar de school of een supermarkt zijn dan ineens zakelijk. In sommige gevallen zijn dat zelfs de kilometers naar het vakantieadres indien de gezinshuiskinderen meegaan. Indien de auto zakelijk gehouden wordt, blijft de eis gelden dat er maximaal 500 kilometer privé gereden mag worden wanneer u de bijtelling wilt voorkomen.

Omdat iedere situatie bij een gezinshuis verschillend is, is het belangrijk om de juiste keuzes te maken!