Investeren in jezelf


Als zzp’er zijnde is het belangrijk om in jezelf te investeren en je skills en vakkennis te verbeteren. Bijvoorbeeld door het volgen van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied en of nieuwe vaardigheden op te doen. Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidieregeling genaamd STAP, om je te helpen je leven lang te blijven ontwikkelen.

Studiekosten en de fiscus

Een studie of opleiding is zelden goedkoop en investeren in jezelf betekent dat je een studiepotje nodig hebt. Voor werknemers wordt goed gezorgd als het gaat om loopbaanontwikkeling, scholingsbudgets en loopbaantrajecten. Samen met je werkgever kijk je wat je qua kennis nodig hebt, waarna je werkgever het wellicht betaalt ofwel je financieel op weg helpt. Zzp’ers en zelfstandig ondernemers zien onder voorwaarden een deel van de kosten terug via de aangifte inkomstenbelasting en een boterzachte geldlening:

  • Scholings- en studiekosten zijn aftrekbaar wanneer je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Voorwaarde is wel dat je je studie of opleiding doet voor je (toekomstige) beroep en dat je de kosten zelf betaalt. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.
  • Indien je jonger bent dan 56 jaar kun je bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen voor de (inschrijvings)kosten van de opleiding aan mbo (voltijds bol-opleiding) of deeltijd- of duale opleiding aan de universiteit. Het krediet is een lening.

STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie)

Per 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidieregeling, STAP. Hiermee kun je één keer per jaar maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De aanvraag verloopt via het UWV en het geld wordt betaald aan de opleider. Scholingkosten zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar.

School of life

Waar geen opleiding voor bestaat, heb je de ‘school of life’. Als ondernemer krijg je genoeg ‘lesstof’ voorgeschoteld waar de gewone les- en handboeken niet in voorzien. Naast scholing investeer je in jezelf door te zorgen dat je goede ondersteuning hebt voor moeilijke beslissingen in je werk.

Een goede boekhouder of accountant kan je op weg helpen met moeilijke vragen over bijvoorbeeld nieuwe investeringen, een stroeve samenwerking of personeelsvragen. Hij of zij kijkt verder dan cijfers en ziet ook je sterke en zwakke punten. Problemen waarmee jij voor het eerst geconfronteerd wordt, zijn in veel gevallen situaties die je boekhouder of accountant al bij andere ondernemers heeft gezien/opgelost.