“Hoe u de werkkostenregeling nog optimaal kunt benutten in 2016”


Er zijn mogelijkheden om nog dit jaar binnen de werkkostenregeling (WKR) de vrije ruimte optimaal te benutten en zo een eindheffing van 80% te voorkomen. Een aantal tips voor u op een rijtje.

De werkkostenregeling (WKR) en de vrije ruimte

De WKR vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Binnen de WKR kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers of uzelf als directeur-grootaandeelhouder (DGA): de zogenaamde vrije ruimte.

Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte als vergoeding of verstrekking aan uw werknemers wordt uitgereikt betaalt u loonheffingen in de vorm van een eindheffing van 80%.

De gebruikelijkheidstoets

De WKR biedt veel vrijheden wat betreft de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. De WKR kent echter een belangrijke beperking, de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de vergoedingen en verstrekkingen (die in de vrije ruimte of het eindheffingsloon vallen) niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400,- per persoon per jaar wordt door de belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Een aantal tips op een rijtje

Onbelaste vergoedingen. Gebruik de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen om bepaalde zaken onbelast te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. De vergoedingen en verstrekkingen binnen deze categorieën tasten de vrije ruimte niet aan. Denk hierbij o.a. aan de kilometervergoeding (€ 0,19/km), werkkleding, telefoonkosten en studiekosten.

Bedrijfsfeest op eigen locatie. Een bedrijfsfeest buiten de deur valt voor de daadwerkelijke kosten in de vrije ruimte. Is de feestlocatie uw eigen bedrijfspand, dan geldt echter een nihilwaardering

Resterende vrije ruimte in 2016 doorschuiven naar 2017 is niet mogelijk. De resterende vrije ruimte kan alleen in 2016 worden benut. Doorschuiven van de vrije ruimte naar 2017 is niet mogelijk. U kunt op verschillende manieren de resterende vrije ruimte benutten. Let op: hiervoor geldt ook de gebruikelijkheidstoets.

  • Een hogere kilometervergoeding dan € 0,19/km valt niet onder de gerichte vrijstelling, maar dient in de vrije ruimte opgenomen te worden.
  • Uitkeren bonus aan werknemer (bijv. kerstgratificatie). Werkgevers kunnen een onbelaste bonus uitkeren aan de werknemers, waaronder de DGA.
  • Eindejaars/kerstdiner of –borrel.
  • Kerstpakket.
  • Fiets van de zaak.
  • Bijdrage aan “Lief-en-leed-potje”.

Als uw vrije ruimte al volledig is benut en u wilt uw werknemers toch graag een kerstpakket of presentje geven, denk dan aan het nieuwjaarspakket. Dit pakket geeft u aan uw werknemers begin 2017. Hierdoor valt deze verstrekking niet binnen de WKR van 2016 (geen eindheffing van 80%).