Handhaving wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020


In het regeerakkoord 2017-2021 is het voorstel opgenomen de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) te vervangen per januari 2020. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Betekende dat er niets veranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die niet kwaadwillend zijn.

Wel wordt de handhaving bij kwaadwillenden per 1 juli 2018 uitgebreid. De handhaving richtte zich voorheen alleen op de ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar per 1 juli 2018 richt de handhaving zich op alle gevallen van kwaadwillendheid. Voor de handhaving is vereist dat de belastingdienst bewijs heeft dat er sprake is van drie dingen:

1. Een (fictieve) dienstbetrekking
2. Evidente schijnzelfstandigheid
3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid