Fiscaal gunstig het leasecontract van uw werknemer ontbinden


Stel, uw werknemer heeft aangegeven uw kantoor te verlaten en nu moet hij of zij de auto van de zaak inleveren. Hoe zorgt u er dan voor dat dit niets kost en het uw werknemer een aftrekpost oplevert?

Als uw werknemers een auto van de zaak krijgen, wordt er meestal gebruik gemaakt van de diensten van een leasemaatschappij. Hiermee voorkomt een bedrijf een hoop administratieve rompslomp. Het nadeel is echter wel dat bij tussentijdse ontbinding van het leasecontract er vaak een afkoopsom betaald moet worden.

Afkoopsom

De afkoopsom is vaak gerelateerd aan de resterende duur van het leasecontract. De leasemaatschappij loopt namelijk inkomsten mis en wil daarvoor gecompenseerd worden. Een afkoopsom kan al snel duizenden euro’s bedragen. Als deze voor de rekening van de werknemer komt, is het voor hem van belang dat deze afkoopsom aftrekbaar is.\

Bepaling vereist

Een afkoopsom is in mindering te brengen op de bijtelling vanwege het privégebruik in het betreffende jaar. Er moet dan wel schriftelijk bepaald zijn dat de afkoopsom voor rekening van de werknemer komt en dat hij deze betaalt als vergoeding voor het privégebruik dat hij van de auto maakt. Leg schriftelijk vast dat de afkoopsom van het leasecontract voor rekening van de werknemer komt en leg ook schriftelijk vast dat hij deze betaalt als vergoeding voor het privégebruik.

Zorg ervoor dat de werknemer de afkoopsom aan u betaalt en niet rechtstreeks aan de leasemaatschappij. Alleen dan is aftrek op de bijtelling mogelijk.

Niet negatief

De bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak kan niet negatief worden door de betaling van de afkoopsom. Houd er rekening mee dat als uw werknemer aan het begin van het jaar vertrekt, de bijtelling nog beperkt is. Bij een grotere afkoopsom levert dit dus geen negatieve bijtelling op.

Plan de ontbinding van het leasecontract zorgvuldig. Een aan het begin van het jaar vertrekkende werknemer is erbij gebaat als het leasecontract het voorafgaande jaar al ontbonden wordt, bijvoorbeeld op 31 december. Zodoende kan de afkoopsom wel volledig of grotendeels verrekend worden met de bijtelling.