Eindejaarstips 2019


Dividend uitkeren

Het dividend dat uw B.V. in 2019 aan u in privé uitkeert wordt belast met 25% inkomstenbelasting. Dit aanmerkelijk belang tarief gaat in 2020 naar 26,5% en in 2021 naar 26,9%. Mocht u van plan zijn om dividend uit te keren dan is dat in 2019 het minst belast met inkomstenbelasting. Bij het uitkeren van dividend dient u echter wel rekening te houden met de continuïteit van de B.V.

Investeringsaftrek

Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet de drempel van € 2.300 worden gehaald. Haalt de ondernemer de investeringsdrempel, dan mag hij tot een bedrag van €57.321, 28% investeringsaftrek claimen. Komen de investeringen in 2019 boven € 314.449 dan bedraagt de investeringsaftrek € 0. De ondernemer die voornemens is om te investeren kan hier rekening houden.

Lijfrentepremie

Om een pensioentekort aan te vullen kan men aanvullend inkomen regelen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een lijfrentepolis bij een verzekeraar of een lijfrentebankspaarproduct bij een bank. De lijfrentepremie die in 2019 is betaald, mag u aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2019.

Schenken

In het geval u vermogen kunt missen, zou u fiscaal vriendelijk vermogen over kunnen hevelen naar uw kinderen. U mag elk kind in 2019 € 5.428 schenken zonder dat u schenkbelasting verschuldigd bent. Voor een kleinkind is de vrijstelling € 2.173 in 2019. In het geval uw (klein-)kind een koopwoning heeft, mag u in 2019 eenmalig €102.010 schenken als het (klein-)kind tussen de 18 en 40 jaar is. Voorwaarde voor deze laatste schenking is wel dat het geld wordt besteed aan de woning.

Box 3

Het heffingsvrije vermogen bedraagt in 2020 € 30.846 per persoon. Mocht u een fiscale partner hebben dan bedraagt het heffingsvrije vermogen voor u samen € 61.692. De waarde van uw vermogen 2020 heeft als peildatum 1 januari 2020. Uw vermogen is gelijk aan uw bezittingen minus de schulden. De Belastingdienst gaat uit van een forfaitair rendement van uw vermogen. U kunt de box-3 grondslag verlagen door bijvoorbeeld een schenking aan uw kinderen of het aanschaffen van dure goederen die niet tot uw box 3 vermogen worden gerekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kunst, zonnepanelen of een elektrische auto.

 

Wij wensen u gezond en succesvol 2020!