eHerkenning


eHerkenning

Het systeem eHerkenning wordt beschouwd als een zakelijke DigiD. Bedrijven gebruiken eHerkenning om veilig in te loggen bij overheidsinstanties. Denk hierbij aan bepaalde vergunningen en subsidies. Met eHerkenning kun je via één persoonlijke inlegsleutel inloggen bij meerdere overheidsinstanties.

Zoals hierboven aangegeven heeft eHerkenning een zakelijke bestemming. Alleen bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) – let op: dit is een belangrijke voorwaarde – komen hiervoor in aanmerking.

De lijst van organisaties die gebruikmaken van eHerkenning groeit met de dag. Onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties zijn aangesloten op dit systeem. Vanaf 1 november 2019 kan men bij het UWV alleen nog met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal.

Aanvragen

eHerkenning wordt uitsluitend verstrekt door een select aantal externe partijen: het bedrijfsleven.

Op de officiële website vind je een overzicht van de diensten die per aanbieder worden aangeboden. Hier kun je ook zien welke partij in jouw situatie het relevantst is. Normaal gesproken wordt de eHerkenning op korte termijn verstrekt.

Nu echter het UWV heeft aangegeven dat men, vanaf 1 november 2019, alleen nog met eHerkenning op het werkgeversportaal kan inloggen is de doorlooptijd opgelopen tot enkele weken. Houdt hier rekening mee als u op tijd in het bezit wil zijn van eHerkenning.

Betrouwbaarheidsniveaus

Vanwege de uiteenlopende zaken waarvoor je contact zoekt met overheidsinstanties zijn de digitale eHerkenningsleutels onderverdeeld in verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Het ene verzoek vereist nou eenmaal een hoger beveiligingsniveau (en een striktere controle) dan het andere.

Simpel gezegd is bij niveau 1 een aantal basisgegevens vaak al voldoende, terwijl de betreffende instantie bij niveau 4 veel meer van jouw bedrijf zal willen weten voordat zij de eHerkenning aan jou zullen verstreken.

Het niveau wordt door de leverancier bepaald, maar algemeen beschouwd kun je stellen dat het betrouwbaarheidsniveau iets zegt over de deugdelijkheid van:

  • Het eHerkenningsmiddel: een certificaat (EH4) is sterker dan een gebruikersnaam-wachtwoord combinatie (EH1).
  • De registratie van het eHerkenningsmiddel: een gebruiker die live verschijnt, is betrouwbaarder dan een kopie van een paspoort.
  • De uitgifte van het eHerkenningsmiddel: het middel persoonlijk uitreiken is betrouwbaarder dan dat dit per post wordt toegestuurd.

Kosten

In tegenstelling tot DigiD moet je als ondernemer betalen om van eHerkenning gebruik te kunnen maken. Er zijn kosten verbonden aan zowel de aanschaf als het gebruik van het betreffende eHerkenningsmiddel. De precieze hoogte van de kosten is afhankelijk van de aanbieder en de dienst die je wilt afnemen.

De reden dat eHerkenning niet gratis is, heeft te maken met het feit dat deze kosten enkel worden betaald door de organisaties en ondernemers die van deze dienst gebruikmaken.

Persoonsgebonden

Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen. Dit betekent dat eHerkenning (en de bijbehorende machtigingen) altijd per persoon wordt aangevraagd.

Op deze manier wordt de kans op fraude kleiner en daarnaast heeft een onderneming de zekerheid dat alleen de juiste medewerker bij een overheidsinstantie inlogt om namens die organisatie zaken te doen.

Het is overigens goed om te weten dat de eHerkenningsleverancier vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 een machtigingenregister tot beschikking zal stellen. Hierin kunnen grotere organisaties per dienst laten vastleggen welke medewerkers gemachtigd zijn om eHerkenning te gebruiken.

De machtigingen worden vervolgens per persoon en per dienst afgegeven. Houd er rekening mee dat dit alleen kan worden geregeld door een wettelijke vertegenwoordiger (of machtigingenbeheerder) van jouw onderneming.

Ketenmachtiging

Wilt u werk uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals subsidies aanvragen bij gemeenten, belastingaangifte of medewerkers ziek melden in het werkgeversportaal van UWV? Dat kan met een ketenmachtiging. Hiermee machtigt een bedrijf een andere organisatie (vaak een extern bureau of intermediair) om namens u een online dienst te regelen met eHerkenning. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

Voor het registreren van een ketenmachtiging moeten de dienstafnemer en de intermediair een formulier invullen. Voor het invullen van de registratieformulieren zijn een aantal documenten en gegevens nodig. Neem voor vragen contact op met een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert.