Stichtingen, coöperaties en verenigingen

Verantwoording en aansprakelijkheid
Voor stichtingen, coöperaties en verenigingen is verantwoording middels financiële stukken van groot belang. Door middel van een jaarrekening en jaarverslag legt het bestuur van deze organisaties verantwoording af over het financiële beleid, zowel naar de eigen leden toe als naar derden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat deze organisaties subsidies ontvangen van bijvoorbeeld de gemeente om de uitgaven te kunnen bekostigen. Om de voortzetting van de subsidie voor huidige en toekomstige jaren te waarborgen is een juiste, tijdige en volledige verantwoording in de vorm van een jaarrekening en jaarverslag essentieel. Aandachtspunten bij deze organisaties zijn de administratieplicht, de kasprocedure (zeker bij grote contante geldstromen) en de bestuurdersaansprakelijkheid. Bij onbehoorlijk handelen van het bestuur kunnen de bestuurders namelijk persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de coöperatie, stichting  en vereniging.

Fiscaliteiten
Er zijn diverse soorten belastingen waar coöperaties, stichtingen en verenigingen onderworpen aan kunnen zijn. Zo is de mogelijke btw-plicht van belang voor bijvoorbeeld gemeenschapshuizen en multi functionele accommodaties (MFA). Opteren voor de btw-plicht kan leiden tot aanzienlijke voordelen doordat de voorheffing op inkopen en exploitatiekosten teruggevraagd kan worden bij de Belastingdienst. Daarnaast hebben veel instellingen (waaronder ANBI’s en MFA’s) recht op een teruggaaf van energiebelasting. Wij zorgen er graag voor dat u deze eventuele teruggaaf ontvangt.

ANBI-status behouden
Voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) gelden met ingang van 1 januari 2014 strenge voorwaarden, waaronder de verplichte publicatie van tal van gegevens op de eigen internetsite. Om de ANBI-status te behouden, is het vereist om aan deze voorwaarden te (blijven) voldoen.

Zoekt u deskundigheid tegen een aantrekkelijk tarief?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek