Disclaimer

De door Adel Administration Services op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Inhoud
De door Adel Administration Services verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Adel Administration Services kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Adel Administration Services en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Adel Administration Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Adel Administration Services worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Adel Administration Services omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Zoekt u deskundigheid tegen een aantrekkelijk tarief?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek