DGA’s opgelet: Nieuwe tariefschijven voor dividend in box 2


Vanaf 2024 betaal je als DGA extra inkomstenbelasting over dividend dat je uitkeert vanuit je eigen bv boven € 67.000. Hoe speel je hier slim op in?

Belastingtarieven box 2
Per 2024 wordt het tarief in box 2 aangepast en gaan we naar een 2-schijvensysteem. Dividendinkomen tot € 67.000 wordt belast tegen een tarief van 24,5%. Keer je meer uit, dan is hierover 31% belasting verschuldigd. Op dit moment (2022) is het tarief vast (1 schijf) en bedraagt 26,9%. Samengevat betekent dit dat het nieuwe systeem vanaf 2024 2,4% gunstiger is voor dividend tot € 67.000, maar ook 4,1% nadeliger is voorzover het dividend hoger is dan € 67.000. Hoe plan je je dividenduitkering zo gunstig mogelijk in?

Belang bij een hoog dividend?
De wijziging is voorlopig simpel te omzeilen door uiterlijk in 2023 een fors dividend (hoger dan € 67.000) uit te keren. Het omslagpunt ligt bij een dividenduitkering van afgerond € 106.000. Wil je meer uitkeren dan dit bedrag, dan zal dit na 2023 meer belasting kosten in box 2 en kun je dit dus beter naar voren halen.

Een fors dividend naar voren halen kan slim zijn in verband met de wetswijziging voor excessief lenen bij de eigen bv. Heb je kort gezegd meer schuld dan € 700.000 bij je eigen bv, dan wordt het meerdere vanaf 2023 als dividend in box 2 belast. Met dividend kun je deze schulden aflossen om zo slim voor te sorteren op deze wijziging.

Eerste schijf is interessant planningsmiddel
Het tarief in de eerste schijf is lager dan het huidige belastingtarief. Ben je gewend ieder jaar een dividend als aanvulling op je salaris uit te keren, dan kan het lonen deze uitkering uit te stellen tot 2024. Uitstellen van een dividenduitkering van € 30.000 per jaar voor de jaren 2022 en 2023 levert dan een voordeel op in box 2 van 2,4% van € 60.000 = € 1.440. Voor de tussentijd kun je dan lenen bij je eigen bv en zo het dividend als een voorschot op het dividend aanmerken.

Dubbele benutting eerste schijf
Dividend mag tussen partners vrij verdeeld worden in de aangifte. Het is goed om te weten dat beide partners dan gebruik kunnen maken van de eerste schijf van € 67.000. Goed gepland is de totale eerste schijf bij partners daarom 2 x € 67.000 ofwel € 134.000. Het maximale voordeel van de nieuwe eerste schijf vanaf 2024 kan voor partners dus oplopen tot 2,4% over € 134.000 = € 3.200!