Coronaregelingen Update


  • Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Als zelfstandige kun je bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het kabinet verlengt de Tozo-regeling met drie maanden, zodat de uitkeringstermijn loopt t/m 31 augustus a.s. De inkomensondersteuning vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-21-5-2020/

  • Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Deze huidige regeling, de NOW 1.0, die op 31 mei 2020 afloopt, wordt verlengd (NOW 2.0). Het doel van de NOW 2.0-regeling blijft hetzelfde: als je als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht, dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Vanaf 6 juli 2020 kun je de aanvraag indienen voor de maanden juni, juli en augustus.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-21-5-2020/

  • Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Je kunt langer belastinguitstel aanvragen als je liquiditeitsproblemen ervaart vanwege de coronacrisis. De periode is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-21-5-2020/

  • Update Kleine Kredieten Coronaregeling (KKC)

Deze lening van minimaal € 10.000,– tot maximaal € 50.000,– voor ondernemingen die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, wordt momenteel uitgevoerd. De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank hebben in ieder geval toegezegd leningen via deze regeling aan te bieden.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-kleine-kredieten-coronaregeling-kkc-21-5-2020/

  • Update Corona-OverbruggingsLening (COL)

Er zijn veel aanvragen ingediend voor deze regeling. De schatting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) is dat het aantal aanvragen de komende maanden verder zal stijgen. Het kabinet wil de jonge, innovatieve technologie-gedreven startups met groeiambitie, die zij van cruciaal belang vinden voor het toekomstig verdienvermogen en de innovatiekracht van Nederland, verder ondersteunen.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-corona-overbruggingslening-col-21-5-2020/

  • Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)

De Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten in het kader van de coronacrisis (BMKB-C) wordt gecontinueerd.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb-c-21-5-2020/

  • Update Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

De Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering in het kader van de coronacrisis (GO-C) wordt gecontinueerd.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-regeling-garantie-ondernemersfinanciering-go-c-21-5-2020/

  • Corona-aanpak: de volgende stap – bericht Rijksoverheid

Vanaf 1 juni a.s. om 12 uur worden een aantal coronamaatregelen onder voorwaarden versoepeld.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/corona-aanpak-de-volgende-stap-bericht-rijksoverheid-20-5-2020/

  • Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Woon je over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heb je in Nederland je bedrijf dat in financiële problemen is gekomen door de coronamaatregelen, dan kun je aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 18 mei 2020 kun je de aanvraag voor de lening indienen. De gemeente Maastricht voert deze regelen voor heel Nederland uit.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-19-5-2020/

  • Update Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Als ondernemer in de bv mag je het ‘coronagerelateerd verlies’ over 2020 al in 2019 aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met deze maatregel hoopt het kabinet dat je liquiditeitsproblemen kunt voorkomen/verminderen. De staatssecretaris heeft nu de voorwaarden bekend gemaakt die hiervoor gelden.

Meer info via: https://www.coronaregelingen.nl/update-fiscale-coronareserve-in-de-vennootschapsbelasting-15-5-2020/