Vacatures
Blogs

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan DGA

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv, vormt een regulier voordeel Lees meer

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Dit om identiteitsfraude tegen te gaan en Lees meer

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Lees meer

Geen uitzondering op verhoging van laag BTW-tarief

Staatssecretaris van Financiën heeft aangeven dat er geen uitzondering worden gemaakt met betrekking tot voorgenomen verhoging van het lage Lees meer

Prinsjesdag 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan 2019 gepresenteerd. Het Belastingplan 2019 bestaat uit Lees meer

Bewijs beperkt privégebruik auto

Wanneer een werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking stelt, gaat de wet ervan uit dat de werkgever Lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Indien de Lees meer

Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor AOW

Per ingang van 1 mei 2018, zijn uitkeringsgerechtigden die één jaar voor hun AOW zitten, vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Lees meer

Aanzegverplichting

Een werkgever is verplicht om een werknemer minimaal één maand voor de einddatum van zijn tijdelijke arbeidscontract te melden Lees meer

Automatisch verdelen van pensioen bij scheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het opgebouwde pensioen bij een scheiding automatisch wordt verdeeld tussen Lees meer

Nieuwsbrieven