Btw-teruggave zonnepanelen aan termijn gebonden


Per 1 januari 2019 moet een belastingplichtige die aanspraak wil maken op btw-teruggave over zijn/haar zonnepanelen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin het recht op teruggave is ontstaan, een verzoek indienen om een aangiftebiljet. Voorheen was er geen termijn voor het doen van een verzoek tot aangifte. Na een tijdig verzoek zal de inspecteur een aangiftebiljet uitreiken en een termijn stellen waarin de aangifte moet worden ingediend. Bij een te laat verzoek krijgt u geen uitnodiging. Het is dan nog wel mogelijk de inspecteur te verzoeken om een ambtshalve teruggaaf. Daarvoor geldt een termijn van vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de teruggaaf is ontstaan en u kunt niet naar de rechter als uw verzoek wordt afgewezen.