Automatisch verdelen van pensioen bij scheiding


Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het opgebouwde pensioen bij een scheiding automatisch wordt verdeeld tussen de ex-partners. De invoering van het nieuwe systeem vereist dat de pensioenwet en de huidige systemen van pensioenfondsen aanpast moeten worden. Koolmees verwacht halverwege 2019 een wetsvoorstel naar de tweede kamer te sturen.

Automatisch verdelen pensioen
Echtgenoten en geregistreerde partners hebben bij een scheiding recht op de helft van het pensioen dat de ex-partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. In het huidige systeem moeten partners binnen twee jaar na de scheiding aangeven dat ze het pensioen gaan delen. Indien dit niet gebeurt, dan moeten partners bij elkaar aankloppen zodra het pensioen ingaat.
Koolmees wil dat de verdeling van pensioenen tussen ex-partners automatisch wordt geregeld. Na een melding van de basisregistratie personen, gaat het pensioenfonds dan de helft van het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap overschrijven naar de ex-partner. Alleen gebeurt dit niet als beide ex-partners aangeven dat ze het anders willen regelen.

Pensioenverevening
In het huidige systeem is het standaard dat de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, beslist over de pensioenkeuzes totdat de ex-partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald (pensioenverevening). Koolmees streeft dat de verdeling van de pensioenrechten en de zeggenschap al direct na de scheiding plaatsvindt en niet pas op de pensioengerechtigde leeftijd (conversie). Zo kan de ex-partner individuele keuzes maken, zoals wanneer de uitbetaling moet beginnen.

Samenwonenden
Koolmees wil de nieuwe regels niet laten gelden voor samenwonenden, aangezien zij er bewust voor kiezen financieel zelfstandig te blijven. Bovendien, krijgen pensioenfondsen niet automatisch een melding als zij uit elkaar gaan.