“ANBI status behouden!”


Sinds 1 januari 2014 gelden er strenge voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Verplichte publicatie van tal van gegevens op de eigen internetsite is er daar één van. Graag vertellen wij u meer over deze voorwaarden.