Aftrekposten voor de IB ondernemer


Op de derde dinsdag van september heeft minister Hoekstra van Financiën zijn plannen ontvouwt met betrekking tot de versobering van de aftrekposten voor de IB ondernemer. Wij noemen er hier een paar.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet, bedraagt de zelfstandigenaftrek in 2019 € 7.280. Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek met acht stappen van € 250,- per jaar en één stap van € 280,- afgebouwd tot € 5.000,- in 2028.

Tegelijkertijd met deze verlaging van de zelfstandigenaftrek gaan de arbeidskorting en de heffingskortingen de komende jaren omhoog.

De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet. Deze verhoging heeft een positieve uitwerking op de inkomens tussen de € 10.000,- en € 98.000,-.

Door de extra verhoging van de algemene heffingskortingen neemt het besteedbaar inkomen van de mensen met een inkomen tot € 68.507,- per jaar toe.

Beperking aftrekposten ondernemers

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de bekende aftrekposten voor de ondernemer nog maar aftrekbaar tegen 46%, terwijl het toptarief 49,5% bedraagt. Het tarief voor de aftrek wordt vanaf 2021 met 3% per jaar verlaagd naar een aftrektarief van 37,05% in 2023. De aftrekbeperking geldt voor de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.