Aanzegverplichting


Een werkgever is verplicht om een werknemer minimaal één maand voor de einddatum van zijn tijdelijke arbeidscontract te melden of hij/zij het arbeidscontract wil voorzetten (aanzegverplichting). Doet de werkgever dit niet of te laat, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Deze aanzegvergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag).

De werkgever dient tijdig én schriftelijk aan te zeggen, ongeacht mondelinge toezegging. De werkgever kan ook per e-mail aanzeggen of zelfs in het arbeidscontract door middel van een aanzegbepaling. Indien u als werknemer in aanmerking komt voor een aanzegvergoeding, dient u deze vergoeding uiterlijk twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te claimen.